Generelle vilkår og betingelser

1 Disse generelle vilkår og betingelser gælder for alle tilbud fra PODOBLOCK BV, i det følgende benævnt PODOBLOCK BV, samt for alle aftaler indgået af PODOBLOCK BV. Køberens henvisning til sine egne indkøbs-, udbuds- eller andre betingelser accepteres ikke af PODOBLOCK BV.

2. Alle tilbud, lagerlister og prislister, som PODOBLOCK BV angiver, er i alle tilfælde ikke-bindende. PODOBLOCK BV har til enhver tid ret til at afvise en ordre eller stille yderligere betingelser for en levering. Aftaler træder først i kraft, når de er blevet bekræftet skriftligt af PODOBLOCK BV. Hvis rigtigheden af en skriftlig bekræftelse ikke er blevet anfægtet inden for 3 arbejdsdage, træder den pågældende aftale i kraft i overensstemmelse med bekræftelsen. I disse tilfælde har køberen ikke ret til at påberåbe sig, at hans ordre er unøjagtig.

3. Når disse vilkår og betingelser henviser til en skriftlig bekræftelse, skal dette forstås som en bekræftelse pr. e-mail, der sendes til den e-mailadresse, som køberen har opgivet, i tilfælde af en ordre afgivet ad elektronisk vej, såsom ordrer via webstedet eller pr. e-mail.