4 mars 2023

AAEP - 69:e årliga konventet

AAEP:s årliga kongress är världens mest omfattande fortbildningsevenemang för hästläkare. Mötet är förankrat i över 100 timmars praktisk fortbildning inom relevanta områden av hästmedicin, en 300 utställare stark handelsmässa med de nyaste produkterna och tjänsterna för att stärka din praktik, och ett dagligt utbud av nätverk och sociala evenemang där gamla vänskapsband återuppväcks och nya kontakter knyts.

Podoblock USA kommer att vara närvarande med en monter och de nederländska kollegorna kommer att vara närvarande för att stödja 🙂 .

Mer information