4 marca 2023 r.

AAEP - 69. doroczna konwencja

Doroczna Konwencja AAEP jest najbardziej wszechstronnym wydarzeniem edukacyjnym poświęconym praktyce konińskiej. Spotkanie jest zakotwiczone przez ponad 100 godzin praktycznego kształcenia ustawicznego w odpowiednich dziedzinach medycyny koni; 300-wystawców silne targi prezentujące najnowsze produkty i usługi, aby zwiększyć swoją praktykę, a także codzienne łupki sieci i wydarzeń społecznych, w których stare przyjaźnie są ponownie rozpalone i nowe połączenia ustanowione.

Podoblock USA będzie obecny ze swoim stoiskiem, a holenderscy koledzy będą obecni, aby wspierać 🙂

Więcej informacji